جستجو
چهارشنبه, آبان 30, 1397..:: اخبار و رویدادها » بخش انزل::..  ورود به سايت
 نمایش مطلب
تعداد نظرها: 0 نظر تعداد بازدید: 2259 

بنا به اعلام كميته اطلاع رساني و تبليغات ستاد انتخابات شهرستان اروميه؛
جرايم و عناوين مجاز و غيرمجاز تبليغات انتخابات شوراهاي اسلامي

كميته اطلاع رساني و تبليغات ستاد انتخابات شهرستان اروميه جزئيات جرايم و عناوين مجاز و غيرمجاز تبليغات انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، جزئيات جرايم و عناوين مجاز و غيرمجاز تبليغات انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بدين شرح است:

جرائم انتخاباتی بر اساس ماده 67 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

ردیف

عناوین

مستند قانونی

1

الف) خرید و فروش رای

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

2

ب) تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای در صورتجلسات

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

3

ج) تهدید یا تطمیع در امر انتخابات

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

4

د) رای دادن با شناسنامه جعلی

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

5

ه) رای دادن با شناسنامه دیگری

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

6

و) رای دادن بیش از یکبار

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

7

ز) اخلال در امر انتخابات

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

8

ح) کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

9

 

ط) تقلب در رای گیری و شمارش آراء

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

10

ی) رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

11

ک) توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظرین یا هر فرد دیگر محل صندوق رای به رای دهنده

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

12

ل) تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرام و تلگراف ها

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

13

م) (اصلاحی 86.8.27) باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رای بدون مجوز قانونی

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

14

ن) جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

15

س) دخالت در امر انتخابات با سند مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

16

ع) ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

17

ص) ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رای

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

18

ف) دخالت در امر انتخابات با سمت معجول یا به هر نحو غیرقانونی

ماده 67 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

 

عناوین مجاز در تبلیغات انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا

ردیف

عناوین

مستند قانونی

1

مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي براي كليه نامزدها يكسان است و (8) روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي گردد و تا (24) ساعت قبل از روز اخذ رأي ادامه خواهد داشت

ماده 61 و 62 آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

2

استفاده از امکانات محلی و در اختیار قرار دادن محلهای مناسبی برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها توسط شهرداریها

تبصره 2 ماده 62 آ.ش

3

استفاده از امکانات تبلیغی موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی مثل نشریات وابسته به دولت، در تبلیغات انتخاباتی

تبصره 3 ماده 62 آ.ش

تبصره 2 ماده 63 آ.ر

4

استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنها

تبصره 4 ماده 62 آ.ش

تبصره 3 ماده 63 آ.ر

5

توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها از طریق شرکت پست با چارچوب اساسنامه آن

تبصره 6 ماده 62 آ.ش

تبصره 6 ماده 63 آ.ر

6

انتشار اعلام نظر شخصیتها (بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان) مجامع، احزاب و گروههای مجاز، در تایید نامزد انتخاباتی با ارائه مستند و مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تایید و حمایت از ایشان

ماده 64  آ.ش

ماده 64  آ.ر

7

نامزدها می توانند در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغات انتخابات جهت ساماندهی فعالیتهای تبلیغاتی خود و طرفدارانشان دایر نمایند

تبصره ذیل ماده 65 آ.ش

8

امحای هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخذ رای قبل از اخذ رای

ماده 66  آ.ش

ماده 67  آ.ر

9

 

امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای نامزد در آثار تبلیغاتی، مستند به مدارک لازم برای ارائه به هیات اجرائی عندالزوم

تبصره 1 ماده 62 آ.ش

تبصره 1 ماده 63 آ.ر

10

استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنها اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوائی، فلزی و یا جنس دیگر با ابعاد حداکثر 100×70 سانتی متر

تبصره 5 ماده 62 آ.ش

تبصره 5 ماده 63 آ.ر

11

چاپ عکس و پوستر حداکثر در دو فرم (دو نوع پوستر کاغذی) و جزوه و تراکت و زندگینامه نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل پوسترها بلا اشکال است

ماده واحده

12

برگزاریبرنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران ایشان

ماده واحده

13

استفاده از امکانات محل که بخشداریها به صورت محل های مناسب اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها معین نموده اند

تبصره 4 ماده 63 آ.ر

 

عناوین غیر مجاز در تبلیغات انتخاباتی شوراهای اسلامی کشور

ردیف

عناوین

مستند قانونی

1

نوشتن و يا اظهار مطالب خلاف واقع

ماده 62 (اصلاحي 1385.6.15)

2

ديوار نويسي، راه اندازي كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار خارج از محل سخنراني و يا ستاد تبليغاتي انتخاباتي

ماده 62 (اصلاحي 1385.6.15)

3

اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها با ذكر عنوان و مسئوليت آنان

ماده 62 (اصلاحي 1385.6.15)

4

استفاده از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد

ماده 62 (اصلاحي 1385.6.15)

5

فعاليت انتخاباتي كارمندان در ساعات اداري

ماده 62 (اصلاحي 1385.6.15)

6

استفاده از وسايل و امكانات وزارتخانه ها، ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر ميزان) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور

ماده 62 (اصلاحي 1385.6.15)

7

فعاليت تبليغاتي مجريان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخاباتي در قلمرو جغرافيايي مسئوليت خود

ماده 62 (اصلاحي 1385.6.15)

8

الصاق هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستان، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومي توسط بخش دولتي و وابسته به دولت و همچنين تأسيسات دولتي و صندوقهاي پست، باجه هاي تلفن، پست هاي برق و تلفن، تابلوها و املاك بخش خصوصي (مگر با رضايت مالكان يا متصرفان) و هرگونه تابلوي راهنما، مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفان را جلب و بمنظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مينمايند. شهرداريها موظف اند با استفاده از امكانات نسبت به امحاء چنين اوراقي اقدام نمايند

ماده 62 (اصلاحي 1385.6.15)

9

 

تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان

ماده 62 (اصلاحي 1385.6.15)

10

پاره يا معدوم نمودن عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي در مدت و زمان قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا نصب شده باشد

ماده 62 (اصلاحي 1385.6.15)

11

انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان داوطلبي خارج از مهلت قانوني تبليغات

ماده 62 (اصلاحي 1385.6.15)

12

درجات تحصيلي و سوابق خدمات و فعاليتهاي مورد ادعا در آثار تبليغاتي بايد مستند به مداركي باشد كه در صورت نياز هيأت اجرايي، ارائه آنها امكان پذير باشد

تبصره 1بند 11 ماده 62

13

استفاده از امكانات تبليغي مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند ولي با رعايت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي براي آنها كارهاي تبليغاتي انجام مي دهند (مثل نشريات وابسته به دولت)، در تبليغات انتخاباتي بلامانع است

تبصره 3 بند 11 ماده 62

14

استفاده از اماكن دولتي و عمومي مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذيصلاح و پرداخت هزينه برابر براي تمامي نامزدها و طرفداران آنها بلامانع است

تبصره 4 (الحاقي 1385.6.15)

15

استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان اعم از كاغذي، پارچه اي، مقوايي، فلزي و يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از 70 × 100 سانتي متر ممنوع است

تبصره 5 (الحاقي 1385.6.15)

16

شركت پست در چارچوب اساسنامه خود مي تواند در امر توزيع آثار تبليغاتي نامزدها اقدام نمايد

تبصره 6 (الحاقي 1385.6.15)

17

مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج نمايند و يا مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد، در اين صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را به نشريه مزبور بدهند و آن نشريه طبق قانون مطبوعات مكلف به چاپ فوري آن در مهلت مجاز تبليغات مي باشد

ماده 63 (اصلاحي 1385.6.15)

18

مطبوعات و نشريات در انتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزدها مكلفند به نحوي اقدام نمايند كه فرصت پاسخگوئي براي نامزد در مهلت مجاز تبليغاتي فراهم باشد

تبصره (الحاقي 1385.6.15)

19

انتشار اعلام نظر شخصيتها (بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنان)، مجامع، احزاب و گروههاي مجاز، در تأييد نامزد انتخاباتي بايد مستند به مدرك كتبي و امضا شده مربوط به تأييد و حمايت باشد و نامزد انتخاباتي در صورتي كه بخواهد از تأييد مراجع ياد شده در صدر اين نامه استفاده نمايد بايد مستندات و مدارك آن را ارايه كند

ماده 64

20

همزمان با آغاز كار ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها، نشاني و محل ستاد و نام مسئول آن بايد كتباً و با امضاي نامزد انتخاباتي مربوط، به آگاهي هيأت اجرايي حوزه انتخابيه برسد

ماده 65 (الحاقي 1385.6.15)

 

/09:10 ق.ظ

کد خبر:  63556
فرستنده: admin12 admin12
گروه: ویژه, اخبار, بخش مرکزی, بخش نازلو, بخش انزل, بخش سرو, بخش سیلوانا
22222
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

کلیه حقوق این سایت متعلق به فرمانداری ارومیه می باشد   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران