نسخه چاپی خبر

 


 www.ostan-ag.gov.ir

ثبت نام 3094 داوطلب براي انتخابات شوراها تا ساعت 22 امشب در شهرستان اروميه فرماندار اروميه اعلام كرد؛

ثبت نام 3094 داوطلب براي انتخابات شوراها تا ساعت 22 امشب در شهرستان اروميه

فرماندار اروميه از كليه داوطلبين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اصحاب رسانه و خبرنگاران، رسانه ملي و كليه دست اندركاران اجرايي كه در ايام تعطيل با احساس مسئوليت نقشي بي بديل در تاريخ مشاركت سياسي و اجتماعي مردم ايران داشتند، قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اروميه، عباس حسن خاني با اشاره به لحظه تنظيم اين خبر (ساعت 22 يكشنبه 6 فروردين 96)، اظهار داشت: در دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان اروميه 2897 داوطلب ثبت نام كرده بودند كه اين تعداد در دوره پنجم تا اين لحظه به 3094 داوطلب افزايش يافته كه معادل 7 درصد رشد نسبت به دوره گذشته مي باشد.

وي با بيان اينكه در دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر در شهرستان اروميه 313 داوطلب ثبت نام كرده بودند، تصريح كرد: اين تعداد در دوره پنجم تا اين لحظه به 402 داوطلب افزايش يافته كه معادل 28 درصد افزايش نسبت به دوره گذشته نشان مي دهد.

فرماندار اروميه با اشاره به اينكه در دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر در شهر اروميه 249 داوطلب ثبت نام كرده بودند، گفت: اين تعداد در دوره پنجم تا اين لحظه به 349 داوطلب افزايش يافته كه معادل 40 درصد افزايش نسبت به دوره گذشته داشته است.

حسن خاني همچنين با اعلام اينكه در دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسلامي روستا در شهرستان اروميه 2584 داوطلب ثبت نام كرده بودند، يادآور شد: اين تعداد در دوره پنجم تا اين لحظه به 2692 داوطلب افزايش يافته كه معادل 4 درصد رشد نسبت به دوره گذشته مي باشد.

وي با اشاره به اينكه در دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان اروميه 74 داوطلب زن ثبت نام كرده بودند، افزود: اين تعداد در دوره پنجم تا اين لحظه به 107 داوطلب افزايش يافته كه شاهد افزايش مشاركت زنان معادل 44 درصد نسبت به دوره گذشته هستيم.

فرماندار اروميه با بيان اينكه در دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر در شهرستان اروميه 26 داوطلب زن ثبت نام كرده بودند، گفت: اين تعداد در دوره پنجم تا اين لحظه به 55 داوطلب افزايش يافته كه شاهد افزايش مشاركت زنان معادل 111 درصد نسبت به دوره گذشته هستيم.

حسن خاني روستاهاي واجد شرايط براي تشكيل شورا در دوره چهارم را 504 روستا اعلام كرده و افزود: در دوره پنجم انتخابات شوراهاي اسلامي روستا در شهرستان اروميه 516 شرايط لازم براي تشكيل شورا را داشتند كه در اين زمينه 2.5 درصد رشد داشته ايم.

وي با بيان اينكه در دوره چهارم 88 روستا به علت عدم ثبت نام داوطلبين به حد نصاب لازم براي برگزاري انتخابات نرسيده و در 82.5 درصد روستاهاي واجد شرايط انتخابات برگزار شد، گفت: در دوره پنجم انتخابات شوراهاي اسلامي روستا در شهرستان اروميه 46 روستا تا اين لحظه به علت عدم ثبت نام داوطلبين به حد نصاب لازم براي برگزاري انتخابات نرسيده و با اين حساب در 91 درصد روستاهاي واجد شرايط انتخابات برگزار خواهد شد.

فرماندار اروميه در پايان تاكيد كرد: اين آمار تا ساعت 22 امشب تهيه شده و بديهي است آمار قطعي تا ساعاتي ديگر به اطلاع اصحاب محترم رسانه خواهد رسيد.الاحد, مارس 26, 2017  11:24 ب.ظ